į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Šventas laukimo laikas...

Prasidėjo šventas ir tylus laukimo laikas, kuomet širdis apvalome nuo skubėjimo, triukšmo, ilgimės tylos ir apmąstymų...

plačiau
 
Advento vainikų konkursas

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie dalyvavo Advento vainikų konkurse. Jūsų kūriniai pranoko mūsų lūkesčius, nuostabiai papuošė altorių ir nudžiugino kitus parapijiečius.

plačiau
 
Koplyčios gimtadienis

Prieš 4 metus, t.y. 2012 metais spalio 7 dieną, tuometinis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino naują Jonavos šv. apašt. Jono parapijos koplyčią. Šiandien Koplyčia mini jau ketvirtąjį gimtadienį!

plačiau
 
Keliautojų ir vairuotojų diena

Sekmadienį, rugsėjo 25 d. Lietuvoje buvo minima vairuotojų ir keliautojų diena. Ji kasmet minima paskutinįjį rugsėjo sekmadienį. Keliaujančių ir vairuotojų dieną 2009 metais paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija. Visose bažnyčiose tą sekmadienį meldžiamasi ir prašoma Dievo globoti visus keliaujančius.

plačiau
 
Parapijiečių piligriminė kelionė

Rugsėjo 25 d., sekmadienį Jonavos Šv. apaštalo Jono parapija organizavo piligriminę kelionę, kurios metu aplankė Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, Kryžių kalną ir šalia esantį pranciškonų vienuolyną.

 
 
Duotas startas draugystei!

Sekmadienį, rugsėjo 18 dieną  startavo Alfa kursas suaugusiems Jonavos Šv. apašt. Jono parapijoje. Jis skirtas besimokančių I Komunijos vaikučių tėveliams, bet drąsiai gali jungtis visi parapijiečiai, norintys atnaujinti savo žinias apie tikėjimą. Sudarytos sąlygos tėveliams prasmingai praleisti laiką, belaukiant iš pamokėlių pareinančių savo vaikų. Šioje parapijoje tai pirmieji metai Alfa kurso, ugdant ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius.

plačiau