JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje.

 


 spausdinti