JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Mieli, parapijiečiai,
Visą birželio mėn. prieš Šv. Mišias vyksta Birželinės pamaldos.

Birželio 4 d. pirmas sekmadienis – Tėvo diena ir Švč Trejybės iškilmė. Šv. Mišiose bus laiminami tėveliai, šeimos.

 

Melsimės (Aštuondienį) nuo birželio 4d. iki 13d., už tėvelius gyvus ir mirusius.
Už tuos, kurių vardai surašyti ant vokų prie altoriaus. (kviečiame melstis drauge)

Birželio 11 dieną Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas.


Birželio 13d. Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.


Birželio 16d. Švč. Jėzaus Širdis. (Iškilmė) Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.

 

Birželio 24 d.Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. (Kauno arkivyskupijos globėjas)

 

Birželio 29d. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.
 


 

Mieli parapijiečiai,
Gegužės 21 d. Kristaus žengimas į Dangų ( Šeštinės).
Nuo penktadienio (nuo gegužės 19 d. iki 28 d.) meldžiamės Devyndienį į Šventąją Dvasią.
Gegužės 28 dieną Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekmines.

 


 

 


 

 spausdinti