JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA

 

 

2018 m. kovo 25 d. (sekmadienį),

VIEŠPATIES KANČIOS - Verbų sekmadienis. Šv. Mišios 8, 9.30, ir 11 val.

 


 

2018 m. kovo 29 d.(ketvirtadienį),

DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Paskutinės vakarienės Šv. Mišios.

Jos švenčiamos vakare, kadangi žydų Velykos prasidėdavo saulėlydžio metu. Tai labai džiaugsmingos Mišios, kadangi jų metu prisimename Švenčiausiąją Eucharistiją ir kunigystę.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 18.00 val.

 


 

2018 m. kovo 30 d. (penktadienį),

DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus Kančios pamaldos.

Didįjį penktadienį niekur pasaulyje nėra aukojamos Šv. Mišios. Mes prisimename ir iš naujo išgyvename jo kančia ant kryžiaus, melsdamiesi už visą pasaulį, pagerbdami kryžių – mūsų atpirkimo įrankį, ir maitindamiesi nuo vakar vakaro palikta Eucharistine duona.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 18.00 val.

 


 

2018 m. kovo 31 d. (šeštadienį), DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakes. Labiausiai tiktu (jeigu turite) Krikšto žvakė.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 19.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 17.00 val.

 


 

2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį),

ŠV. VELYKOS. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 8.00 val. ir 10.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 12.00 val.

 


 

2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį), VELYKŲ ANTROJI DIENA.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 9.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 11.00 val.

 


 

Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje.

 


 spausdinti