JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Dėmesio!
Organizuojama kelionė į ATLAIDUS ŠILUVOJE - birželio 13d.
Jonavos diena. Registruotis raštinėje tel. nr. 8 685 11001
Išvykstame 7 val. nuo šv. apašt. Jono parapijos koplyčios.

 


 

AŠTUONDIENIS UŽ TĖVELIUS GYVUS IR MIRUSIUS.
Ant vokų, esančių prie altoriaus, galite surašyti tėvelių vardus,

už juos melsimės nuo birželio 5 d. iki 12 dienos.
(Kviečiame melstis drauge)
Tėvelių vardai tai Šv. Mišių intencijos.

 


 

Mieli parapijiečiai, birželio mėnuo praturtintas birželinių pamaldų malone. Šis mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį kasdien atliekamos šiam tikslui skirtos pamaldos.
Pamaldos vyksta prieš Šv. Mišias. Giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas, pabaigoje giedama „Iš šios žemelės“ ar kuri kita panašaus turinio giesmė. Jei nėra galimybės atvykti į birželines pamaldas bažnyčioje, dera jas atlikinėti namuose, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

 

Birželio 5 dieną Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekmines. Birželio pirmas sekmadienis – Tėvo diena. Birželio 5 d., po Šv. Mišių bus laiminami tėveliai, šeimos ir žolynai. Melsimės už tėvelius gyvus ir mirusius. Už tuos, kurių vardai surašyti prie altoriaus, melsimės aštuondienį iki birželio 12 dienos (kviečiame melstis drauge).

 

Birželio 12d. Švč. Trejybės iškilmė.


Birželio 13d. Švč. Mergelės Marijos diena.

Atlaidai Šiluvoje ir  Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.


Birželio 19 dieną Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas – Devintinės.
Katalikų Bažnyčios šventė.


Birželio 23d. Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. (Kauno arkivyskupijos globėjas)


Birželio 24d. Švč. Jėzaus Širdis. (Iškilmė)
Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.


Birželio 29d. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.
 


 

Mieli parapijiečiai, dėkojame Jums už paramą, be jūsų pagalbos neišsilaikytų koplyčia. Tik jūsų gerumas leidžia džiaugtis galimybe melstis drauge.

 

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA
Paskirkite 1,2 % paramai
Deklaracijos formoje FR0512 4 v. įrašykite šiuos duomenis:
Pavadinimas: Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas: 301818964
Adresas: S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680
Formą galite užpildyti tik internetu:
Tai padaryti paprasta. Jums tereikia prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ir užpildyti FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange Jums tereikia:
1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2021
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje – 301818964
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 1,2
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.
Atminkite, jog pateikti prašymą ne tik paprasta, bet ir saugu – į reikiamą puslapį Jūs būsite nukreipti per savo el. bankininkystės paskyrą. Pateikti FR0512 būtina iki šių metų gegužės 01 d.

 

IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ!
 

 spausdinti