JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Vasario 13 d. – ketvirtadienį, Jonavos dekanato diena Šiluvoje.

Dėl to, šią dieną Šv. Mišios šv.apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos vakare – 18 val.

 

Ryte šią dieną Šv. Mišių nebus.

 


 

Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje.

 


 spausdinti