JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

2018m. rugsėjo 23 d. – sekmadienį, kai popiežius Pranciškus lankysis Kaune, Šv. Mišių Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje nebus.

 

Parapijiečiai, kurie negalės dalyvauti Šv. Mišiose su popiežiumi, sekmadienio Šv. Mišias galės švęsti šeštadienį – rugsėjo 22 d. 18 val.
 

Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišios taip pat bus aukojamos išvakarėse - 22 dieną, 16 val.,

rugsėjo 23 dieną (sekmadienį) Šv. Mišių nebus.

 


 

Parapijiečiai, kurie yra užsiregistravę keliauti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi parapijos užsakytais autobusais, kvietimus gaus rugsėjo 23 d. Išvykstama nuo mūsų koplyčios aikštelės 3.00 val. ryto.

 


 

Parapijiečiai, vykstantys savo transportu, jau gali raštinėje atsiimti kvietimus į susitikimą su Popiežiumi. 
Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti saugumo patikrą.

 

Galima įsinešti:
• sulankstomą kėdutę,
• pledą,
• maistą,
• vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai),
• vėliavą (ne metaliniu kotu),
• apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių),
• fotoaparatą.

 

Draudžiama įsinešti:
• ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,
• sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius,
• daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti,
• peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemones, įnagius bei daiktus, panašius į juos,
• nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skysčius,
• medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,
• kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,
• bepilotes skraidykles,
• gyvūnus.

 


 

Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje.

 


 spausdinti