į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Koplyčios gimtadienis

Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! (Fil 4, 4)

 

 

   Prieš 4 metus, t.y. 2012 metais spalio 7 dieną, tuometinis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino naują Jonavos šv. apašt. Jono parapijos koplyčią.Šiandien Koplyčia mini jau ketvirtąjį gimtadienį!

   Per šiuos metus susidarė graži parapijos bendruomenė. Klebonas Giedrius Maskolaitis lyg gėlių žiedlapius vardino padėkas kiekvienam asmeniškai, savo tarnyste prisidedančiam parapijoje. Džiugu, kad auga parapija! Jos ketverių metų pašventinimo proga norisi palinkėti: darnos ir supratimo vieni kitiems, bei tesiplečia veikla toliau!

   Koplyčios šventinimo dieną minima Rožančinė. Spalio 7 dieną Bažnyčia mini Švč. Mergelę Mariją, Rožinio Karalienę, o liaudyje ši šventė vadinama Marijos Rožančinės vardu.
  Matyt ne atsitiktinai parinkta ši graži koplyčios gimtadienio šventės diena. Klebonas Giedrius džiaugiasi matydamas kiekvieną atvykusį, prisijungusį parapijietį, taipogi tikisi, kad tų žmonių širdys taip pat džiaugiasi nuolat jį matydamos. Su gimtadieniu!

 

Jūratė TC
Jonavos šv. apašt. Jono parapija