į pradžią turinys susisiekite

Skelbimų archyvas
spausdinti

2023 M. GRUODŽIO 13 DIENA, JONAVOS PARAPIJOS DIENA ŠILUVOJE.
ŠV. MIŠIŲ KOPLYČIOJE NEBUS.

KVIEČIAME VYKTI Į ŠILUVĄ. AUTOBUSAS IŠVYKSTA GRUODŽIO 13 D. 7 VAL. NUO KNYGYNO.
ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJIEČIUS PAIMS NUO KOPLYČIOS.
KELIONEI BŪTINA UŽSIREGISTRUOTI. REGISTRACIJA VYKSTA RAŠTINĖSE ARBA REIKIA SKAMBINTI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS DRAUGIJOS VADOVEI LINAI TELEFONU. NR. 867245037.


Mieli parapijiečiai, kviečiame vykti į Šilinių atlaidus. Užsiregistruoti galima ir Šv. Apaštalo Jono parapijos raštinėje. Kelionės kaina priklausys nuo žmonių skaičiaus.

 

 


Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija kviečia vaikus

nuo 10 metų ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos

(Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams.


Visus norinčius kviečiame registruotis
Šv. Apašt. Jono parapijos raštinėje (Chemikų g.136)

Iki rugsėjo 24 d. (Reikia turėti Krikšto pažymėjimą ar jo kopiją, nekrikštytus mielai paruošime ir Krikštui)


Pirmas mokytojų susitikimas su vaikais ir tėveliais

Rugsėjo 24 d. 9,30 val.

Jonavos Šv. Apaštalo Jono koplyčioje Šv. Mišiose.

Po Šv. Mišių aptarsime pamokėlių tvarką.


Spalio 1 dieną 10 val. Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, švęsime pasiruošimo Sakramentams pradžios šventę.


Informacijos teiraukitės tel. 8 685 11001.

Parapijos raštinės darbo laikas: I, II - 8.00 - 13.00 val., III - 15.00 - 18.00 val.. IV, V - 8.00 - 13.00 val.

 


ŽOLINĖ – MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ KYLA IŠ JOS DIEVIŠKOSIOS MOTINYSTĖS.
JI „VISOS BAŽNYČIOS AMŽINOJO IŠAUKŠTINIMO PRADŽIA IR PAVEIKSLAS, O ŽEMĖS KELEIVIAMS TIKROSIOS VILTIES IR PAGUODOS ŽVAIGŽDELĖ“


JONAVOS ŠV. APŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOJE RUGPJŪČIO 15 D.,
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMĄ Į DANGŲ (ŽOLINĘ)
ŠVĘSIME SEKMADIENIO TVARKA. ŠV. MIŠIOS: 8.00 VAL. IR 9.30 VAL.
(APEIGŲ METU BUS ŠVENTINAMI ŽOLYNAI)


Mieli, parapijiečiai,
Visą birželio mėn. prieš Šv. Mišias vyksta Birželinės pamaldos.

Birželio 4 d. pirmas sekmadienis – Tėvo diena ir Švč Trejybės iškilmė. Šv. Mišiose bus laiminami tėveliai, šeimos.

 

Melsimės (Aštuondienį) nuo birželio 4d. iki 13d., už tėvelius gyvus ir mirusius.
Už tuos, kurių vardai surašyti ant vokų prie altoriaus. (kviečiame melstis drauge)

Birželio 11 dieną Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas.


Birželio 13d. Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.


Birželio 16d. Švč. Jėzaus Širdis. (Iškilmė) Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.

 

Birželio 24 d.Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. (Kauno arkivyskupijos globėjas)

 

Birželio 29d. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.


Mieli parapijiečiai,
Gegužės 21 d. Kristaus žengimas į Dangų ( Šeštinės).
Nuo penktadienio (nuo gegužės 19 d. iki 28 d.) meldžiamės Devyndienį į Šventąją Dvasią.
Gegužės 28 dieną Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekmines. 


Mielieji, prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt 


Dėmesio! Dėmesio! Kreipiamės į mūsų parapijos dirbančiuosius pagalbininkus, remiančius parapiją savo 1,2% GPM
JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA Paskirkite 1,2 % paramai Deklaracijos formoje FR0512 4 v. įrašykite šiuos duomenis:
Pavadinimas: Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas: 301818964
Adresas: S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680
Ir nuneškite į Jonavos valstybinę mokesčių inspekciją.
Formą galite užpildyti internetu:
Tai padaryti paprasta. Jums tereikia prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos
ir užpildyti FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange Jums tereikia:
1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2022
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje – 301818964
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 1,2
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.
Atminkite, jog pateikti prašymą ne tik paprasta, bet ir saugu – į reikiamą puslapį Jūs būsite nukreipti per savo el. bankininkystės paskyrą. Pateikti FR0512 būtina iki šių metų gegužės 1 d.
IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ! 


Mieli, parapijiečiai, artėjame prie iškiliausios šventės - ŠVENTŲ VELYKŲ.

Pasiruoškime Kristaus Prisikėlimo šventei atlikdami išpažintį, kad Susitaikią su Viešpačiu galėtume būti prikelti su Juo per Velykų slėpinį.
 

Šv.apaštalo Jono parapijoje Didžiosios savaitės ir Šv.Velykų apeigų tvarka:


Balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis – 18 val.
Vakarienės Šv. Mišios
Jų metu prisimenamas Eucharistijos sakramento įsteigimas.

Po Šv. Mišių monstrancija su Švč. Sakramentu pernešama į Garbinimo altorių.


Balandžio 7 d. Didysis Penktadienis – 18 val.
Kryžiaus pagarbinimo apeigos.
Šią dieną, vienintelę metuose, nėra aukojamos Šv. Mišios, pagerbiant Jėzaus Kristaus mirtį.
Rinkliava skiriama šv. Žemei.


Balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis. – 20 val.
Velyknakčio liturgijos šventimas.
Pati iškilmingiausia metų liturgija. Tikintieji į Šv. Mišias atsineša žvakę, kuri bus reikalinga Krikšto pažadų atnaujinimui.


Balandžio 9 d. Sekmadienis. Šv. Velykos  – 8.00 val.
KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ.

 

Balandžio 10 d. Pirmadienis. – 9.00 val.
ŠV. VELYKOS – antroji diena.

 


Vasario 5 d. (Sekmadienis Šv. Mišios 8.00 ir 9.30 val.) Šv. Agotos, mergelės, kankinės minėjimas. Šventinama duona. 


Vasario 4 d. (Šeštadienis, Šv. Mišios 9.00 val.) pirmas mėnesio šeštadienis. Sukalbama Švč. M. Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą. 


Vasario 3 d. (Penktadienis, Šv. Mišios 9.00 val.) Šv. Blažiejus. Pirmas mėnesio penktadienis, prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.


Vasario 2d.(Ketvirtadienis, Šv. Mišios 9.00 val.) Viešpaties Paaukojimo šventė. Grabnyčios. Laiminamos žvakės. Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena. Melsimės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas. 


DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!


DĖKOSIME UŽ PRAĖJUSIUS METUS GRUODŽIO 31 D.

(ŠEŠTADIENĮ) ŠV. MIŠIOS 9.00 VAL.


NAUJUOSIUS METUS ŠVĘSIME SAUSIO 1 D.

(SEKMADIENĮ) ŠV. MIŠIOS - 9.30 VAL.


DĖMESIO! BŪKITE PASVEIKINTI SU NAUJAIS LITURGINIAIS METAIS!


Jau sekmadienį, lapkričio 27 d. prasidėjo Nauji Liturginiai Metai. Pirmasis Advento sekmadienis ypatingas, šventinami Kalėdaičiai, uždegama pirmoji Advento žvakė, galvojame apie dovanas artimiesiems, puošiame namus.
Nepamirškime, kad tai laikas suskaičiuoti nuveiktus geruosius darbus, nes laukiame Jėzaus ne tik gimimo, bet ir antrojo atėjimo. Gal pajutote, kad trūksta gerųjų darbų, gal nespėjote paskleisti savo gerumo, gailestingumo, pamaldumo - pats metas tuo pasirūpinti Advento metu. Mūsų parapijoje laukiami visi, kurie norėtų į namus parsinešti Kalėdaičių. Norintys paremti vargstančius, koplyčioje ir raštinėje už auką gali įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, padvelks ramybe maldos metu, gailestingumo ir vienybės šviesa apglėbs susėdusius prie kalėdinio stalo. Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų.
Gyvojo Rožinio draugija kviečia į Advento REKOLEKCIJAS „Kaip geriau švęsti šv. Mišias“ 2022m. gruodžio 10 d./šeštadienį/ Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Vilniaus g. 13.
Rekolekcijas ves „Marijos radijo“ programų direktorius kun., relig. m. mgr. Saulius Bužauskas.


Mieli, parapijiečiai,ruošiamės Jėzaus Kristaus gimimo šventei, laukdami Jo atėjimo. Todėl skelbiu, kad mūsų parapijoje jau yra anksčiau pašventintų kalėdaičių, kuriuos galite parsinešti ir siųsti giminaičiams, kad užsienyje gyvenantys artimieji neliktų be Kūčių vakarienės. Advento vainikui papuošti turime įvairių žvakių. Užsukite į koplyčios raštinę. Koplyčios raštinė dirba nuo 8.00 val iki 11.00 val.
Dėl susitikimo kitu laiku galima susitarti telefonu Nr. 865479123. 


2022 m. lapkričio 13 d. (sekmadienis) PASAULINĖ vargstančiųjų diena.
Bažnyčiose bus pristatoma kasmetinė Carito akcija „Gerumas mus vienija“ pašventinant akcijai skirtas žvakeles. Jų žmonės iki pat Advento pabaigos galės įsigyti parapijose, Carito centruose ir paremti Carito artimo meilės darbus.
GERUMAS MUS VIENIJA – VISI ESAME VIENA ŠEIMA! 


Mieli parapijiečiai, mūsų parapijoje Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis Šv. Mišios vyks tokia tvarka:

 

VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA. LAPKRIČIO 1D. ANTRADIENĮ ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS 10 VAL. JONAVOS KAPINIŲ KOPLYČIOJE ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS 15 VAL.

 

VĖLINĖS - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA. LAPKRIČIO 2 D. TREČIADIENĮ ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS 10 VAL.

 

VĖLINIŲ OKTAVA - (AŠTUONDIENIS) UŽ MIRUSIUS. ANT VOKŲ GALIMA UŽRAŠYTI MIRUSIŲJŲ VARDUS UŽ JUOS MELSIMĖS NUO LAPKRIČIO 2 IKI 10 D. JŲ VARDAI TAI ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS.


INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RENGIMO DVASINIAM IR SAKRAMENTINIAM GYVENIMUI BENDRUOMENĖJE (Sutaikinimo sakramentui ir Pirmajai Šv. Komunijai)


Jonavos Šv. apašt. Jono parapijoje nuo 10 - ties metų vaikai Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Šv. Komunijai) ruošiami per mokslo metus (rugsėjo – gegužės mėn.). Susitikimų metu parapijos nariai siekia pirmiausia atvesti vaikus į gilesnę draugystę su gyvuoju Jėzumi Kristumi švenčiant sekmadienį tikėjimo bendruomenėje, meldžiantis bei sąmoningai rengiantis sakramentiniam gyvenimui.
Tam, kad augtų visa vaiko asmenybė - tiek mąstymas, jausmai, vaizduotė, tiek sąžinė bei pasiryžimai, vaikai pagal amžių skirstomi į nedideles iki 15 asmenų grupeles. Vaikai priimami tik iš anksto užsiregistravus!


Užsiėmimai vyksta savaitės dienomis: pirmadienį, antradienį, trečiadienį nuo 16.00 val. Jonavos šv. apašt. Jono parapijos salėje. Sekmadieniais 9.30 val. vaikams Šv. Mišių šventimas privalomas.


Sekmadieninės mokyklos pirmosios Šv. Mišios – 10. 02 d., 9.30 val. Šv.apaštalo Jono parapijos koplyčioje. Šv. Mišiose Sekmadieninės mokyklos mokytojams bus teikiamas specialus palaiminimas ir išsiuntimas parapijos misijai. Kviečiame sakramentams užsiregistravusius vaikus ir tėvelius melstis už mokytojus.

 

Papildomą informaciją galite gauti parapijos tel. 8 685 11001.
LAUKIAME JŪSŲ!


PADĖKOS UŽ LAISVĘ DIENA. Rugpjūčio 28 dieną, 9 val. tradicinės paskutinio rugpjūčio sekmadienio piligrimų eisenos į Šiluvą nuo Dubysos slėnio (Katauskių gyvenvietės) ir Tytuvėnų.
12 val. iškilminga Eucharistija Šiluvos bazilikoje. Dėkojame Dievui už Tėvynės laisvę ir meldžiamės už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą.
Piligrimų eisenai nuo Dubysos ir Eucharistijos liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.
Eisenai nuo Tytuvėnų vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Piligrimų eisenos paskutinį rugpjūčio sekmadienį – tai dar sovietmečiu kilusi tradicija, ypač susijusi su Eucharistijos bičiulių sąjūdžiu, visaip persekiota ir varžyta, išreiškusi laisvės troškimą ir pasitikėjimą Dievu, kad laisvė kada nors bus dovanota jos meldžiantiems žmonėms.
Registruotis žygiui galima parapijų raštinėse. 


Sekmadienį, rugpjūčio 28 d. melsimės už naujuosius mokslo metus, mokytojus, vaikus ir jų šeimas. Kiekvienam iš mūsų reikalinga Dievo pagalba, atneškime savo rūpesčius Viešpačiui! 


VILTIES (LIGONIŲ) DIENA ŠILUVOJE.
Rugpjūčio 26 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje – užtarimas tų, kurie atvyksta čia prašyti fizinio ar dvasinio išgydymo.
12 val. Šv. Mišios.
17.30 val. Rožinis su „Gailestingumo versmės“ bendruomene.
18 val. Šv. Mišios. Joms pasibaigus Vidinio gydymo pamaldos. Vadovauja kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas. 


ŽOLINĖ – MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ KYLA IŠ JOS DIEVIŠKOSIOS MOTINYSTĖS.
JI „VISOS BAŽNYČIOS AMŽINOJO IŠAUKŠTINIMO PRADŽIA IR PAVEIKSLAS, O ŽEMĖS KELEIVIAMS TIKROSIOS VILTIES IR PAGUODOS ŽVAIGŽDELĖ“

 

JONAVOS ŠV. APŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOJE RUGPJŪČIO 15 D.,
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMĄ Į DANGŲ (ŽOLINĘ)
ŠVĘSIME SEKMADIENIO TVARKA. ŠV. MIŠIOS: 8.00 VAL. IR 9.30 VAL.
(APEIGŲ METU BUS ŠVENTINAMI ŽOLYNAI)


Pranešame, kad yra organizuojama kelionė į Šiluvą rugpjūčio 13 dieną. Autobusas atvyks prie koplyčios apie 7 valandą. Kelionės kaina 10 eurų. Būtina užsiregistruoti iki rugpjūčio 11 dienos. Registruojama raštinėje ir telefonais:
1. Linos Švč Mergelės Marijos draugijos vadovės +37067245037
2. Šv. apaštalo Jono parapijos raštinė 868511001


Dėmesio Dėmesio! Svarbi žinia:


Mūsų parapijos klebonas kunigas Giedrius Maskolaitis iškeliamas į Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapiją. Atsisveikinimo su parapijiečiais Šv. Mišios įvyks:
Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje liepos 24 d. 12.30 val.
Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje liepos 31 d. 8.00 val. ir 9.30 val.

Po antrųjų Šv. Mišių esate kviečiami pabendrauti, pasikalbėti Agapėje. Ji vyks soc. paslaugų salėje. Susiburkime visi!


Mieli parapijiečiai, esate kviečiami į Gyvojo Rožinio šventę Dusetų Švč. Trejybės parapijoje liepos 30 d. (šeštadienį).

Išvykstame 7.00 val. nuo knygyno, kelionės kaina 20 eurų.

 

Registruotis pas draugijos vadovę Aldoną Konderauskienę

tel: 868734595; bažnyčioje prie spaudos stalelio arba parapijos raštinėje. (Gyvojo Rožinio draugijos nariai registruojasi pas savo būrelių vadovus.)

 


Dėmesio!
Organizuojama kelionė į ATLAIDUS ŠILUVOJE - birželio 13d.
Jonavos diena. Registruotis raštinėje tel. nr. 8 685 11001
Išvykstame 7 val. nuo šv. apašt. Jono parapijos koplyčios. 


AŠTUONDIENIS UŽ TĖVELIUS GYVUS IR MIRUSIUS.
Ant vokų, esančių prie altoriaus, galite surašyti tėvelių vardus,

už juos melsimės nuo birželio 5 d. iki 12 dienos.
(Kviečiame melstis drauge)
Tėvelių vardai tai Šv. Mišių intencijos.


Mieli parapijiečiai, birželio mėnuo praturtintas birželinių pamaldų malone. Šis mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį kasdien atliekamos šiam tikslui skirtos pamaldos.

 

Pamaldos vyksta prieš Šv. Mišias. Giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas, pabaigoje giedama „Iš šios žemelės“ ar kuri kita panašaus turinio giesmė. Jei nėra galimybės atvykti į birželines pamaldas bažnyčioje, dera jas atlikinėti namuose, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

 

Birželio 5 dieną Šventosios Dvasios atsiuntimas – Sekmines. Birželio pirmas sekmadienis – Tėvo diena. Birželio 5 d., po Šv. Mišių bus laiminami tėveliai, šeimos ir žolynai. Melsimės už tėvelius gyvus ir mirusius. Už tuos, kurių vardai surašyti prie altoriaus, melsimės aštuondienį iki birželio 12 dienos (kviečiame melstis drauge).

 

Birželio 12d. Švč. Trejybės iškilmė.


Birželio 13d. Švč. Mergelės Marijos diena.

Atlaidai Šiluvoje ir  Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.


Birželio 19 dieną Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas – Devintinės.
Katalikų Bažnyčios šventė.


Birželio 23d. Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. (Kauno arkivyskupijos globėjas)


Birželio 24d. Švč. Jėzaus Širdis. (Iškilmė)
Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena.


Birželio 29d. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.


Mieli parapijiečiai, dėkojame Jums už paramą, be jūsų pagalbos neišsilaikytų koplyčia. Tik jūsų gerumas leidžia džiaugtis galimybe melstis drauge.

 

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA
Paskirkite 1,2 % paramai
Deklaracijos formoje FR0512 4 v. įrašykite šiuos duomenis:
Pavadinimas: Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas: 301818964
Adresas: S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680
Formą galite užpildyti tik internetu:
Tai padaryti paprasta. Jums tereikia prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ir užpildyti FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange Jums tereikia:
1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2021
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje – 301818964
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 1,2
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.
Atminkite, jog pateikti prašymą ne tik paprasta, bet ir saugu – į reikiamą puslapį Jūs būsite nukreipti per savo el. bankininkystės paskyrą. Pateikti FR0512 būtina iki šių metų gegužės 01 d.

 

IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ!


GEGUŽINĖS PAMALDOS

Gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei. Bažnyčiose ir šeimose atliekamos gegužinės pamaldos: Švč. M. Marijos litanija, malda „Atsimink, Maloningoji Mergele Marija…“ bei giesmė „Sveika Marija, Motina Dievo“.
Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje Gegužinės pamaldos vyksta puse valandos prieš kiekvienas Šv. Mišias.
Kviečiame gegužines pamaldas organizuoti šeimose, kaimuose, ypač ten, kur toli bažnyčia, kur stovi pastatyti kryžiai.


AŠTUONDIENIS UŽ GYVAS IR MIRUSIAS MAMAS.
Ant vokų, esančių prie altoriaus, galite surašyti mamų, močiučių vardus už kurias melsimės gegužės 1-8 dienomis.
Jų vardai tai Šv. Mišių intencijos. 


Balandžio 18 d. ANTROJI ŠV. VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios 10.00 val.


Balandžio 17 d. ŠV. VELYKOS

Šv. Mišios 8.00 val. ir 10.00 val.


Balandžio 16 d. Didysis ŠEŠTADIENIS

VELYKNAKTIS 21.00 val.

Dalyvaujantieji apeigose atsineškite žvakę, Krikšto pažadų atnaujinimui.


Balandžio 15 d. Didysis PENKTADIENIS

KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS 18.00 val.

Surinktos aukos skiriamos Šventajai Žemei.


Balandžio 14 d. Didysis KETVIRTADIENIS

PASKUTINĖS VAKARIENĖS Šv. Mišios 18.00 val.


Skelbiame Sinodo susitikimą!
Kovo 27 d., sekmadienį, po 9.30 val. Šv. Mišių, 10.20 val.
Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje įvyks
Sinodinio kelio penktasis susitikimas.
Tema „DIALOGAS BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE, EKUMENIZMAS“.
KVIEČIAME PARAPIJIEČIUS POKALBIUI!

 

Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijos klebonas Giedrius Maskolaitis


Lietuvos vyskupai, kviečiame tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą! Lietuvos vyskupai.

Kviečiame Gyvojo Rožinio narius ir visus parapijos tikinčiuosius dalyvauti DEVYNDIENYJE už taiką Ukrainoje ir visoje Europoje, nuo vasario 1 d. iki vasario 10d.


Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios):
1)Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir už naujus pašaukimus į vienuolijas;
2) Laiminamos žvakės

 

Vasario 3 d. Šv. Blažiejus, vyskupas kankinys
Šv. Blažiejus mirė apie 315-316m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos. Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Šv. Blažiejaus dieną palaikant esamą paprotį, galima palaiminti žvakes ir tikintiesiems suteikti specialų palaiminimą.

 

Vasario 5 d. Šv. Agota, mergelė, kankinė.
Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje(Pietų Italija, Sicilija), manoma, kad nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249-251). Pasak tradicijos, praėjus metams po Agotos mirties, Katanijos gyventojai per ugnikalnio išsiveržimą pagalbos kreipėsi į savo šventąją kraštietę ir buvo išgelbėti. Šiam įvykiui atminti prigijo paprotys šią dieną palaiminti duoną kaip gerumo ženklą ir vandenį, kaip apsaugos priemonę nuo ugnies pavojaus.
1) Palaikant esamą paprotį, po Komunijos maldos galima palaiminti duoną ir vandenį.
2) Pirmąjį mėnesio šeštadienį, sukalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

 

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Meldžiamės už ligonius.
Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams - atsidėkojimo ir meilės.

 

Vasario 13 d. 11 val. koplyčioje SINODO susirinkimas. Kviečiame dalyvauti!

 

Vasario 16 d. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA!
Kviečiame melstis už Tėvynės laisvę.

 


Skelbiame Sinodo susitikimą
Sausio 16 dieną, sekmadienį, 11 val.
Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje
įvyks Sinodinio kelio pirmasis susitikimas.
Tema „Kelionės bendrakeleiviai“.
KVIEČIAME PARAPIJIEČIUS POKALBIUI!

 

Jonavos Šv. apaštalo Jono parapijos
Klebonas kun. Giedrius Maskolaitis

 


Mieli parapijiečiai,
 

Būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti. ( Jok 5,8)

 

Šv. Kalėdų rytą, Kūdikėlio Jėzaus gimimas teneša tikėjimo džiaugsmą, dvasinę ramybę ir pasilieka Jūsų širdyje, o Dievo palaima ir viltis tegul neapleidžia Jūsų visus Naujuosius metus. Sveikinu Jus su Šv. Kalėdomis ir Naujausiais 2022 Metais.

 

Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos klebonas Kun. Giedrius Maskolaitis

 


GRUODŽIO 24 D. PIEMENĖLIŲ ŠV.MIŠIOS 21.00 VAL.


GRUODŽIO 25 D. KALĖDŲ PIRMOSIOS DIENOS
ŠV.MIŠIOS 8.00 VAL. - 10.00 VAL.


GRUODŽIO 26 D. KALĖDŲ ANTROSIOS DIENOS
ŠV. MIŠIOS 8.00 VAL. - 9.30 VAL.


JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA
Paskirkite 1,2 % paramai
Deklaracijos formoje FR0512
įrašykite šiuos duomenis:
Pavadinimas: Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas: 301818964
Adresas: S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680

Ir nuneškite į Jonavos valstybinę mokesčių inspekciją (pasibaigus karantinui).

Formą galite užpildyti ir internetu:
Tai padaryti paprasta. Jums tereikia prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ir užpildyti FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange Jums tereikia:
1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2020
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje – 301818964
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 1,2
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.Atminkite, jog pateikti prašymą ne tik paprasta, bet ir saugu – į reikiamą puslapį Jūs būsite nukreipti per savo el. bankininkystės paskyrą. Pateikti FR0512 būtina iki šių metų gegužės 1 d.
.............................................................................................

Paramą galite teikti ir mūsų aptarnaujamai,

Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo parapijai

Pavadinimas: Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapija
Adresas: Paupio g. 1, Upninkų k., Jonavos r.
Juridinio asmens kodas: 191255766
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT557300010123102154

IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ!

 


Mieli parapijiečiai, artinasi žiemos šventės. Šiemet Advento laikotarpis prasideda lapkričio 28 dieną. Mūsų koplyčioje vyks Advento vainikų paroda. Raštinėje iki lapkričio 27d. lauksime jūsų sukurtų Advento vainikų. Sekmadienį, lapkričio 28 dieną, visi jūsų vainikai bus šventinami. Advento žvakių galite įsigyti raštinėje. Kas rūpinatės savo artimaisiais gyvenančiais užsienyje, ir norite išsiųsti kalėdaičių Kūčių vakarienei, jau galite įsigyti parapijos raštinėje. 


MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) (lapkričio 2 d. antradienį),


Šv. Mišios aukojamos 10 val. Šiose Šv. Mišiose ir aštuonias dienas (AŠTUONDIENĮ) melsimės už mirusiuosius.
Upninkuose Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos 12 valandą.


VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ (lapkričio 1 d. pirmadienį),


Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 valandomis.
Jonavos kapinių koplyčioje Šv. Mišios aukojamos 15 valandą.
Upninkuose Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos 12 valandą

 


Mieli parapijiečiai,

Prasideda Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui (nuo spalio 1 d. iki 31d. imtinai). Pamaldas galima atlikti prieš Šv. Mišias ar po jų, arba atskirai, bažnyčioje ar namuose. Rožinio dalies pabaigoje reikėtų sukalbėti maldą į šv. Juozapą. Atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris maldingam tikslui pamaldžiai kalba Rožinį.

 

2021m. spalio 9 d. (šeštadienį) Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje/ Vilniaus g. 13
GYVOJO ROŽINIO
R E K O L E K C I J O S
„MARIJA – VILTIES MOTINA“
Rekolekcijas veda Gyvojo rožinio Dvasios vadas kun., teol. lic., vadybos mgr. Rytis Gurkšnys S.J.
14.00-15.30 Švč. Sakramento adoracija, Sutaikinimo Sakramentas, Rožinis.
16.00-17.00 Pavakario arbatėlė.
17.30 Katechezė.
18.00 Šv. Mišios. Pasiaukojimo Aktas Švč. M. Marijai. Rekolekcijų užbaiga.
Maloniai kviečiame dalyvauti visus parapijiečius ir svečius.

 

Organizatoriai: kun. Rytis Gurkšnys, šv. apašt. Jokūbo parapijos aktyvas. Kontaktinis asmuo Aldona Konderauskienė, tel. 868734595


Mieli parapijiečiai, birželio mėnuo praturtintas birželinių pamaldų malone.

Šis mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Birželio 6 dieną - Devintinės, Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas, Katalikų Bažnyčios šventė Švenčiausiojo Sakramento (Jėzaus Kristaus Kūno) garbei. Švenčiame devintą savaitę po Velykų (iš čia pavadinimas). Iškilmės metu garbinamas Švenčiausiasis Sakramentas. Iškilmė sutampa su Tėvo diena.

 

Šį sekmadienį, po Šv. Mišių bus laiminami tėvai, šeimos ir žolynai. Pagal Šv. apaštalo Jono parapijos tradiciją, koplyčioje prie altoriaus galime užrašyti tėvelių, gyvųjų ir mirusiųjų, vardus, galima ir pavardes. Už tėvelius gyvus ir mirusius melsimės (kviečiame melstis drauge) aštuondienį iki birželio 13 dienos.
 


Jūsų patogumui:
Tėvelių vardus ir pavardes galima atsiųsti ir elektroniniu paštu. El. pašt.: jonoparapija@gmail.com Užsakyti Šv. Mišias, paaukoti parapijos išlaikymui, aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, Mokėjimo paskirtyje nurodant intenciją ir už ką aukojama.
Pavadinimas Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas 301818964
Adresas S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680

 


Mieli parapijiečiai, įžengėme į Didžiąją savaitę, skelbiame pamaldų laiką:

 

Didįjį Penktadienį – 18.00 val.
Didįjį Šeštadienį – Velyknaktis – 20.00 val.
Sekmadienį - Šv. Velykos – 8.00 ir 10.00 val
Antroji Šv. Velykų diena – 10.00 val.

 

Prašome pasirinkti laiką apgalvojus, kad nekeltume pavojaus sau ir kitiems. Būtina laikytis visų saugumo priemonių; dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo.


DĖMESIO! PARAPIJOS TĖVELIAI!


KVIEČIAME REGISTRUOTI VAIKUS NUO 10 METŲ SUSITAIKYMO IR EUCHARISTIJOS (PIRMOSIOS ŠV. KOMUNIJOS) SAKRAMENTAMS.

 

ŠIEMS SAKRAMENTAMS VAIKAI BUS RUOŠIAMI MOKSLO METŲ LAIKOTARPIU. UŽSIĖMIMAI VYKS SUTARTOMIS SAVAITĖS DIENOMIS.

SEKMADIENĮ VISI DRAUGE ŠVĘSIME ŠV. MIŠIAS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOJE.

 

JAUNUOLIUS NUO 15 M., KVIEČIAME REGISTRUOTIS SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI PASIRUOŠTI.

 

VAIKUS IR JAUNUOLIUS REGISTRUOJAME IR INFORMACIJĄ TEIKIAME, PARAPIJOS RAŠTINĖJE IKI RUGSĖJO 27 D.


BŪTINA TURĖTI: KRIKŠTO PAŽYMĖJIMĄ ARBA JO KOPIJĄ.


SVARBU: REGISTRUOJAME TIK TUOS, KURIE GYVENA ARBA MOKOSI ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS TERITORIJOJE.


Mieli parapijiečiai,

Jau nuo šio sekmadienio - gegužės 17 d., Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje Šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku: 8:00; 9:30 ir 11:00 val. Džiaugiamės, galėdami vėl kartu švęsti Eucharistiją, tačiau primename, kad vis dar galioja bendri karantino reikalavimai - kaukių dėvėjimas ir saugaus atstumo laikymasis. Vietos, kur galima sėdėti koplyčioje yra sužymėtos žaliai. Nepakakus šių vietų, Šv. Mišiose galima dalyvauti lauke, išlaikant 2 metrų atstumą tarp žmonių. Dėkojame už supratingumą.


2020 m. rugpjūčio 30 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. PILIGRIMŲ eisenos
KUR: Šiluva
Paskutinį rugpjūčio sekmadienį tęsiama gyvos piligrimystės tradicija į Šiluvą švenčiant Padėkos už laisvę dieną.
Šią dieną dėkojame Dievui už laisvę, nuo 9 val. ryto iš Tytuvėnų ir nuo Dubysos (Katauskių gyvenvietės) eidami tradicines piligrimų eisenas į Šiluvą. Eisenoms pasibaigus, Šiluvos bazilikoje 12 val. švenčiamos padėkos šv. Mišios.
Kviečiame dalyvauti.
Ši Padėkos už laisvę diena – įžanga į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kuriuos švęsime Šiluvoje rugsėjo 7–15 d.

REGISTRACIJA TELEFONU 869813497 ARBA PARAPIJOS RAŠTINĖJE 


2020-08-15 ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ DIENA (ŽOLINĖ) BUS ŠVENČIAMA SEKMADIENIO PAMALDŲ TVARKA,

ŠV. MIŠIOS 8 VAL. IR 9.30 VAL.


JONAVOS ŠV.APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOS RAŠTINĖJE TIKINTIEJI BUS APTARNAUJAMI TEL.: 868511001 ARBA 868447470. TAIP PAT EL.PAŠTU: jonoparapija@gmail.com.
ŠV.MIŠIOS, UŽSAKYTOS JŪSŲ INTENCIJOMIS, BUS AUKOJAMOS TIK PRIVAČIAI (BE ŽMONIŲ). NORINT PERKELTI UŽSAKYTŲ ŠV.MIŠIŲ LAIKĄ, KREIPKITĖS AUKŠČIAU NURODYTAIS TEL.NR. 


Liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – Valstybės šventę švęskime Šv. Mišiose 10 val. 


Brangūs parapijiečiai,
Nors fiziškai kartu negalime melstis, bet visada galime būti maldos vienybėje. Kviečiame šiuo karantino laikotarpiu 20 val. uždegti ant savo langų žvakelę (laikantis saugumo instrukcijų) ir melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį, kad greičiau šis virusas pasitrauktų.
Kalbėdama šį vainikėlį, – kalbėjo Viešpats ses. Faustinai, – priartini prie manęs visus žmones. Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.
Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą".
Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)


Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

 

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti Šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju Šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji Šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės Šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti Šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


INTENCIJAS ANT VOKŲ UŽ GYVAS IR MIRUSIAS MAMAS GALIMA UŽRAŠYTI ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS RAŠTINĖJE IR PALIKTI KOPLYČIOJE PRIE ALTORIAUS. TAIP PAT GALIMA VOKUS, SU UŽRAŠYTAIS MAMŲ VARDAIS PALIKTI PARAPIJOS PAŠTO DĖŽUTĖJE.
UŽ GYVAS IR MIRUSIAS MAMAS ŠV. MIŠIOSE BUS MELDŽIAMASI GEGUŽĖS 3-10 DIENOMIS. 


DIDĮJĮ PENKTADIENĮ – BALANDŽIO MĖN. 10 D., JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIA ASMENIŠKAI MALDAI BUS ATIDARYTA NUO 10:30 VAL. IKI 15:00 VAL.
PALAIMINTOS DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 


Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje. 


Vasario 13 d. – ketvirtadienį, Jonavos dekanato diena Šiluvoje.

Dėl to, šią dieną Šv. Mišios šv.apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos vakare – 18 val.

 

Ryte šią dieną Šv. Mišių nebus.


Šv. Mišių laikas sausio 1 ir sausio 6 dienomis Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje:
SAUSIO 1 D. – ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA – 10.00 VAL.
SAUSIO 6 D. – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS – 9.00 VAL. 


Parapijos raštinėje, Chemikų g.136, jau yra kalėdaičių.
Raštinės darbo laikas:
I-IV 9.30 val. - 17.30 val., pietų pertrauka 13.00 - 14.00 val.
V 9.30 val. - 15.00 val. (be pietų pertaukos).
VI - VII prieš ar po Šv. Mišių.


Šv. Mišių laikas gruodžio 24 – 26 dienomis Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje:
Gruodžio 24 d. – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. – 8.00 ir 10.00 val.
Gruodžio 26 d. – 10.00 val.
Linkime ramaus ir palaiminto laiko,ruošiantis Viešpaties Gimimo šventei. 


Lapkričio 2 d. (šeštadienį),

Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje bus aukojamos 10.00 val.,

Upninkų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje - 12.00 val.


Lapkričio 1 d. (penktadienį),

Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje bus aukojamos 8.00 val. ir 10.00 val.,

Upninkų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje – 12.00 val.,

Tremtinių (kapinių) koplyčioje - 15.00 val.


Kviečiame spalio 13-ąją keliauti į Šiluvą.

Išvykstame nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryte.

Registruotis pas parapijos savanorę Janiną tel.8 645 74307.


Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia vaikus nuo 10 metų ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams. Šiems sakramentams vaikai bus ruošiami nuo spalio iki gegužės mėn. Užsiėmimai vyks sekmadieniais šv. apaštalo Jono koplyčioje (pagal tvarkaraštį). Vaikus registruosime parapijos raštinėje iki rugsėjo 15 d., (Chemikų g. 136):
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9.30 – 17.30 val., pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.,
Penktadieniais – 9.30- 15.00 val.
būtina turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Informacijos teiraukitės tel. 8 685 11001.


Kviečiame rugsėjo 9-ąją, Jonavos dekanato dieną, keliauti į Šiluvą. Išvykstame nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryte. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Kviečiame rugpjūčio 15 dieną keliauti į Krekenavą. Išvykstama nuo mūsų parapijos koplyčios 8.30 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Rugpjūčio 15-ąją, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės dieną, Šv.Mišios šv.apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus švenčiamos sekmadienio tvarka – 8.00 ir 9.30 val. Bus šventinami vaisiai ir žolynai.
 

Upninkų šv.arkangelo Mykolo bažnyčioje šią dieną Šv.Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka - 12.30 val. Bus šventinami vaisiai ir žolynai.


Kviečiame 2019 m. liepos 6 dieną keliauti į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykstama nuo mūsų parapijos koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Kviečiame birželio 8 dieną keliauti į Veprius–Sekminių atlaidus. Išvykstame nuo mūsų parapijos koplyčios 9.00 ryte. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562 


TRIDIENIO IR ŠV.VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA JONAVOS ŠV.APAŠTALO JONO PARAPIJOJE:
DIDYSIS KETVIRTADIENIS (18 D.) – 18.00 VAL.
DIDYSIS PENKTADIENIS (19 D.) – 18.00VAL.
VELYKNAKTIS (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - 20 D.) – 21.00 VAL.
ŠV.VELYKOS (SEKMADIENIS - 21 D.) – 8.00 IR 10.00 VAL.
ŠV.VELYKŲ II DIENA (PIRMADIENIS-22 D.) –10 VAL. 


2019 M. KOVO 6-ĄJĄ-PELENŲ DIENĄ (GAVĖNIOS PRADŽIA), ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS ĮPRASTU TREČIADIENIO LAIKU – 18.00 VAL. 
IKI PELENŲ DIENOS Į PARAPIJOS RAŠTINĘ GALIMA ATNEŠTI SENAS VERBAS. JOS BUS SUDEGINTOS PELENAMS. 


2019 M. KOVO 4–ĄJĄ – ŠV. KAZIMIERO, LIETUVOS GLOBĖJO DIENĄ (PIRMADIENĮ), ŠV. MIŠIOS, ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOJE BUS AUKOJAMOS 9.00 VAL. 


Kviečiame susitikti ir melstis Valentino dienos išvakarėse Kaune!
2019 m. vasario 13 d. 18.30-20.00 val.Kaune, Papilio g. 5, III aukšto salėje.
Vakaro svečias - Terl Bryant. Jis yra vasario 14 d. renginio “Valentino diena kitaip”, kuri vyks Kauno Žalgirio arenoje, Kaune, vienas iš atlikėjų.Terl Bryant – tai žmogus, turėjęs privilegiją groti studijoje kartu su garsiuoju Stingu ir kitais žinomais muzikantais. Jis yra profesionalus būgnininkas, kuriam būgnai yra būdas pažinti Dievo širdies ritmą ir taip perduoti gerąją žinią kitiems žmonėms. Terl turi gausią šeimą ir spinduliuoja meile ne tik šeimai, bet ir Dievui. Būgnai yra Terl išskirtinumas ir šio instrumento pagalba jis liudija tikėjimo džiaugsmą ir dalinasi širdies ritmu sklindančia meile rekolekcijose, susitikimuose, maldos laike katalikams, protestantams ir visiems, kurie yra atviri leistis į Pažinimą.
Maldos vakare kviečiame dalyvauti visi, kurie trokšta išgirsti Dievo širdies ritmą!
Šlovinkime, melskimės ir aukime tikėjime! 


Vasario 5 d., antradienį - šv. Agota. Šv. Mišių metu bus šventinama duona ir vanduo. Šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka - 9.00 val. 


Vasario 3 d., - IV eilinį sekmadienį, Šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų ligų. Bus šventinamos žvakės. Šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka: 8.00, 9.30 ir 11.00 val. 


Šv. Mišios sausio 1 d. (Švč. M. Marija, Dievo gimdytoja) Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos 10.00 val.


Sveikiname sulaukus Viešpaties Gimimo švenčių ir linkime palaimintų ateinančių Naujųjų metų.


Šv. Mišių laikas gruodžio 24–26 dienomis Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje:
Gruodžio 24 d. – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. – 8.00 ir 10.00 val.
Gruodžio 26 d. – 10.00 val.
Šv. Mišių laikas gruodžio 24–25 dienomis Upninkų šv.arkangelo Mykolo bažnyčioje:
Gruodžio 24 d. –18.00 val.
Gruodžio 25 d.– 12.00 val.
Linkime ramaus ir palaiminto laiko, ruošiantis Viešpaties Gimimo šventei. 


Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų dieną - Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje 8.00 ir 10.00 val.,

Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje – 12.00 val., Tremtinių (Jonavos kapinių ) koplyčioje - 15.00 val.
Lapkričio 2 d.- Mirusiųjų paminėjimo dieną - Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje 9.00 val.,

Upninkų bažnyčioje - 11.00 val.


Kviečiame spalio 13 dieną keliauti į Šiluvą. Išvykstama nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. 


Parapijiečiai, vykstantys savo transportu, jau gali raštinėje atsiimti kvietimus į susitikimą su Popiežiumi. 
Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti saugumo patikrą.

 

Galima įsinešti:
• sulankstomą kėdutę,
• pledą,
• maistą,
• vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai),
• vėliavą (ne metaliniu kotu),
• apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių),
• fotoaparatą.

 

Draudžiama įsinešti:
• ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,
• sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius,
• daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti,
• peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemones, įnagius bei daiktus, panašius į juos,
• nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skysčius,
• medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,
• kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,
• bepilotes skraidykles,
• gyvūnus.


Parapijiečiai, kurie yra užsiregistravę keliauti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi parapijos užsakytais autobusais, kvietimus gaus rugsėjo 23 d. Išvykstama nuo mūsų koplyčios aikštelės 3.00 val. ryto. 


2018m. rugsėjo 23 d. – sekmadienį, kai popiežius Pranciškus lankysis Kaune, Šv. Mišių Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje nebus.

Parapijiečiai, kurie negalės dalyvauti Šv. Mišiose su popiežiumi, sekmadienio Šv. Mišias galės švęsti šeštadienį – rugsėjo 22 d. 18 val.

 

Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišios taip pat bus aukojamos išvakarėse - 22 dieną, 16 val.,

rugsėjo 23 dieną (sekmadienį) Šv. Mišių nebus.


Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia vaikus nuo 10 metų ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams. Šiems sakramentams vaikai bus ruošiami nuo spalio iki gegužės mėn. Užsiėmimai vyks sekmadieniais šv. apaštalo Jono koplyčioje (pagal tvarkaraštį). Vaikus registruosime parapijos raštinėje iki rugsėjo 10 d., (Chemikų g. 136):
pirmadienį - ketvirtadienį 9.30 – 17.30 val.,
penktadienį 9.30 - 15.00
pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.,
būtina turėti Krikšto pažymėjimo kopiją. Informacijos teiraukitės tel. 8 685 11001. 


Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia jaunuolius nuo 15 metų ruoštis SUTVIRTINIMO sakramentui. Užsiėmimai vyks kartą per savaitę visus mokslo metus. Registracija parapijos raštinėje iki rugsėjo 10 d., 
(Chemikų g.136):
Pirmadienį - ketvirtadienį 9.30 – 17.30 val.
Penktadienį 9.30 - 15.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.
Su savimi turėti Krikšto ir P. Komunijos pažymėjimus ar jų kopijas. 


2018 m. rugsėjo 10 dieną organizuojama kelionė į Šiluvą (dekanato diena). Išvykstama nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. Kelionės kaina vienam asmeniui - 10 eurų. 


2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį) organizuojama kelionė į Panarą. Išvykstama 9 val. nuo Knygyno. Registruotis pas Vandą Driukienę tel. 860295152 


Rugpjūčio 15 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Krekenavą, kur vyks didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. Išvykstama nuo mūsų koplyčios 9.30 ryte. Šv. Mišias piligrimai švęs 12.00 val. Krekenavos bazilikoje (šias Šv. Mišias tiesiogiai transliuos LRT). Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. Kelionės kaina vienam asmeniui – 7 eur.


Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui). Iš pradžių patalpintas nedidelėje medinėje koplytėlėje, statytoje apie 1409 m. Paveikslo stebuklingą galią rodo už pagijimus dovanoti votai.
Šiai bažnyčiai Mažosios bazilikos vardas buvo suteiktas 2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos šventovė pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė).


Kviečiame kartu švęsti rugpjūčio 15-ąją, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų dieną. Šv. Mišios šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val. Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios šią dieną bus aukojamos 12.00 val. 


Mielieji Pirmąją Šv. Komuniją priėmusių vaikų tėveliai, norime Jus informuoti apie naują parapijos projektą „Nesiliauk ieškojęs!“. Suprasdami, kad po pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai gali atsirasti poreikis tęsti užsimezgusią bendrystę su sutiktais vaikais ir parapijos bendruomene, kviečiame Jūsų vaiką (o gal ir Jus, jei tik norėsite) dalyvauti šiame projekte. Šis projektas truks nuo š.m. birželio mėn. iki 2019 metų gegužės mėn. Jo metu kviečiame Jus ir Jūsų vaiką kartą per mėnesį dalyvauti atskirose Jūsų intencijomis Šv. Mišiose. Po šių Šv. Mišių bus organizuojami teminiai susitikimai, praktiniai – kūrybiniai užsiėmimai, edukacinės – pažintinės išvykos.

Artimiausia „Nesiliauk ieškojęs!“ išvyka – susitikimas planuojama liepos 15 d. Renkamės 11val.30min. prie šv. apaštalo Jono parapijos koplyčios. Šv. Mišias vaikai švęs šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po Šv. Mišių vaikams bus aprodoma šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (bus pasakojama šios bažnyčios istorija, parodomi įdomūs bažnyčios objektai, rūsys). Po ekskursijos vaikai dar turės galimybę kartu su bendraamžiais ir juos lydinčiomis katechetėmis įdomiai praleisti sekmadienio popietę. Norinčius dalyvauti, kviečiame užsiregistruoti mūsų parapijos raštinėje. 


Kviečiame liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną pradėti švęsti Šv. Mišiomis (9 val.), pavedant Viešpačiui mūsų šalį ir visus tautiečius. Po šv. Mišių, kaip įprasta penktadieniais, vyks Švč. Sakramento adoracija.


Kviečiame liepos 4 d. kartu su parapijos bendruomene vykti į Trakus. Renkamės prie šv. apaštalo Jono parapijos koplyčios ir išvykstame 9 val. Šios kelionės metu 12 val. švęsime šv. Mišias Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas. Po šv. Mišių bus galimybė pasivaikščioti ir pavalgyti Trakuose. Iš Trakų išvykstame apie 15 val. Kelionės kaina – 7 €. Registruotis pas parapijos savanorę Staselę tel. 8 674 21562. 


2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį), VELYKŲ ANTROJI DIENA.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 9.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 11.00 val.


2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį),

ŠV. VELYKOS. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 8.00 val. ir 10.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 12.00 val.


2018 m. kovo 31 d. (šeštadienį), DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakes. Labiausiai tiktu (jeigu turite) Krikšto žvakė.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 19.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 17.00 val. 


2018 m. kovo 30 d. (penktadienį),

DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus Kančios pamaldos.

Did%C