į pradžią turinys susisiekite

Skelbimų archyvas
spausdinti

Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia vaikus nuo 10 metų ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams. Šiems sakramentams vaikai bus ruošiami nuo spalio iki gegužės mėn. Užsiėmimai vyks sekmadieniais šv. apaštalo Jono koplyčioje (pagal tvarkaraštį). Vaikus registruosime parapijos raštinėje iki rugsėjo 15 d., (Chemikų g. 136):
Pirmadieniais - ketvirtadieniais 9.30 – 17.30 val., pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.,
Penktadieniais – 9.30- 15.00 val.
būtina turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.

Informacijos teiraukitės tel. 8 685 11001.


Kviečiame rugsėjo 9-ąją, Jonavos dekanato dieną, keliauti į Šiluvą. Išvykstame nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryte. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Kviečiame rugpjūčio 15 dieną keliauti į Krekenavą. Išvykstama nuo mūsų parapijos koplyčios 8.30 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Rugpjūčio 15-ąją, Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės dieną, Šv.Mišios šv.apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus švenčiamos sekmadienio tvarka – 8.00 ir 9.30 val. Bus šventinami vaisiai ir žolynai.
 

Upninkų šv.arkangelo Mykolo bažnyčioje šią dieną Šv.Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka - 12.30 val. Bus šventinami vaisiai ir žolynai.


Kviečiame 2019 m. liepos 6 dieną keliauti į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Išvykstama nuo mūsų parapijos koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562. 


Kviečiame birželio 8 dieną keliauti į Veprius–Sekminių atlaidus. Išvykstame nuo mūsų parapijos koplyčios 9.00 ryte. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel.867421562 


TRIDIENIO IR ŠV.VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA JONAVOS ŠV.APAŠTALO JONO PARAPIJOJE:
DIDYSIS KETVIRTADIENIS (18 D.) – 18.00 VAL.
DIDYSIS PENKTADIENIS (19 D.) – 18.00VAL.
VELYKNAKTIS (DIDYSIS ŠEŠTADIENIS - 20 D.) – 21.00 VAL.
ŠV.VELYKOS (SEKMADIENIS - 21 D.) – 8.00 IR 10.00 VAL.
ŠV.VELYKŲ II DIENA (PIRMADIENIS-22 D.) –10 VAL. 


2019 M. KOVO 6-ĄJĄ-PELENŲ DIENĄ (GAVĖNIOS PRADŽIA), ŠV. MIŠIOS BUS AUKOJAMOS ĮPRASTU TREČIADIENIO LAIKU – 18.00 VAL. 
IKI PELENŲ DIENOS Į PARAPIJOS RAŠTINĘ GALIMA ATNEŠTI SENAS VERBAS. JOS BUS SUDEGINTOS PELENAMS. 


2019 M. KOVO 4–ĄJĄ – ŠV. KAZIMIERO, LIETUVOS GLOBĖJO DIENĄ (PIRMADIENĮ), ŠV. MIŠIOS, ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOJE BUS AUKOJAMOS 9.00 VAL. 


Kviečiame susitikti ir melstis Valentino dienos išvakarėse Kaune!
2019 m. vasario 13 d. 18.30-20.00 val.Kaune, Papilio g. 5, III aukšto salėje.
Vakaro svečias - Terl Bryant. Jis yra vasario 14 d. renginio “Valentino diena kitaip”, kuri vyks Kauno Žalgirio arenoje, Kaune, vienas iš atlikėjų.Terl Bryant – tai žmogus, turėjęs privilegiją groti studijoje kartu su garsiuoju Stingu ir kitais žinomais muzikantais. Jis yra profesionalus būgnininkas, kuriam būgnai yra būdas pažinti Dievo širdies ritmą ir taip perduoti gerąją žinią kitiems žmonėms. Terl turi gausią šeimą ir spinduliuoja meile ne tik šeimai, bet ir Dievui. Būgnai yra Terl išskirtinumas ir šio instrumento pagalba jis liudija tikėjimo džiaugsmą ir dalinasi širdies ritmu sklindančia meile rekolekcijose, susitikimuose, maldos laike katalikams, protestantams ir visiems, kurie yra atviri leistis į Pažinimą.
Maldos vakare kviečiame dalyvauti visi, kurie trokšta išgirsti Dievo širdies ritmą!
Šlovinkime, melskimės ir aukime tikėjime! 


Vasario 5 d., antradienį - šv. Agota. Šv. Mišių metu bus šventinama duona ir vanduo. Šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka - 9.00 val. 


Vasario 3 d., - IV eilinį sekmadienį, Šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų ligų. Bus šventinamos žvakės. Šv. Mišios aukojamos įprasta tvarka: 8.00, 9.30 ir 11.00 val. 


Šv. Mišios sausio 1 d. (Švč. M. Marija, Dievo gimdytoja) Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos 10.00 val.


Sveikiname sulaukus Viešpaties Gimimo švenčių ir linkime palaimintų ateinančių Naujųjų metų.


Šv. Mišių laikas gruodžio 24–26 dienomis Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje:
Gruodžio 24 d. – 21.00 val.
Gruodžio 25 d. – 8.00 ir 10.00 val.
Gruodžio 26 d. – 10.00 val.
Šv. Mišių laikas gruodžio 24–25 dienomis Upninkų šv.arkangelo Mykolo bažnyčioje:
Gruodžio 24 d. –18.00 val.
Gruodžio 25 d.– 12.00 val.
Linkime ramaus ir palaiminto laiko, ruošiantis Viešpaties Gimimo šventei. 


Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų dieną - Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje 8.00 ir 10.00 val.,

Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje – 12.00 val., Tremtinių (Jonavos kapinių ) koplyčioje - 15.00 val.
Lapkričio 2 d.- Mirusiųjų paminėjimo dieną - Šv. Mišios Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje 9.00 val.,

Upninkų bažnyčioje - 11.00 val.


Kviečiame spalio 13 dieną keliauti į Šiluvą. Išvykstama nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. 


Parapijiečiai, vykstantys savo transportu, jau gali raštinėje atsiimti kvietimus į susitikimą su Popiežiumi. 
Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti saugumo patikrą.

 

Galima įsinešti:
• sulankstomą kėdutę,
• pledą,
• maistą,
• vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai),
• vėliavą (ne metaliniu kotu),
• apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių),
• fotoaparatą.

 

Draudžiama įsinešti:
• ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,
• sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius,
• daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti,
• peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemones, įnagius bei daiktus, panašius į juos,
• nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skysčius,
• medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,
• kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,
• bepilotes skraidykles,
• gyvūnus.


Parapijiečiai, kurie yra užsiregistravę keliauti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi parapijos užsakytais autobusais, kvietimus gaus rugsėjo 23 d. Išvykstama nuo mūsų koplyčios aikštelės 3.00 val. ryto. 


2018m. rugsėjo 23 d. – sekmadienį, kai popiežius Pranciškus lankysis Kaune, Šv. Mišių Jonavos šv. apaštalo Jono koplyčioje nebus.

Parapijiečiai, kurie negalės dalyvauti Šv. Mišiose su popiežiumi, sekmadienio Šv. Mišias galės švęsti šeštadienį – rugsėjo 22 d. 18 val.

 

Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienio Šv. Mišios taip pat bus aukojamos išvakarėse - 22 dieną, 16 val.,

rugsėjo 23 dieną (sekmadienį) Šv. Mišių nebus.


Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia vaikus nuo 10 metų ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams. Šiems sakramentams vaikai bus ruošiami nuo spalio iki gegužės mėn. Užsiėmimai vyks sekmadieniais šv. apaštalo Jono koplyčioje (pagal tvarkaraštį). Vaikus registruosime parapijos raštinėje iki rugsėjo 10 d., (Chemikų g. 136):
pirmadienį - ketvirtadienį 9.30 – 17.30 val.,
penktadienį 9.30 - 15.00
pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.,
būtina turėti Krikšto pažymėjimo kopiją. Informacijos teiraukitės tel. 8 685 11001. 


Jonavos šv. apaštalo Jono parapija kviečia jaunuolius nuo 15 metų ruoštis SUTVIRTINIMO sakramentui. Užsiėmimai vyks kartą per savaitę visus mokslo metus. Registracija parapijos raštinėje iki rugsėjo 10 d., 
(Chemikų g.136):
Pirmadienį - ketvirtadienį 9.30 – 17.30 val.
Penktadienį 9.30 - 15.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00 val.
Su savimi turėti Krikšto ir P. Komunijos pažymėjimus ar jų kopijas. 


2018 m. rugsėjo 10 dieną organizuojama kelionė į Šiluvą (dekanato diena). Išvykstama nuo mūsų koplyčios 7.00 val. ryto. Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. Kelionės kaina vienam asmeniui - 10 eurų. 


2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį) organizuojama kelionė į Panarą. Išvykstama 9 val. nuo Knygyno. Registruotis pas Vandą Driukienę tel. 860295152 


Rugpjūčio 15 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Krekenavą, kur vyks didieji Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. Išvykstama nuo mūsų koplyčios 9.30 ryte. Šv. Mišias piligrimai švęs 12.00 val. Krekenavos bazilikoje (šias Šv. Mišias tiesiogiai transliuos LRT). Registruotis pas parapijos savanorę Vandą Stanislavą Šuliokienę tel. 8 674 21562. Kelionės kaina vienam asmeniui – 7 eur.


Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui). Iš pradžių patalpintas nedidelėje medinėje koplytėlėje, statytoje apie 1409 m. Paveikslo stebuklingą galią rodo už pagijimus dovanoti votai.
Šiai bažnyčiai Mažosios bazilikos vardas buvo suteiktas 2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos šventovė pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė).


Kviečiame kartu švęsti rugpjūčio 15-ąją, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų dieną. Šv. Mišios šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val. Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Šv. Mišios šią dieną bus aukojamos 12.00 val. 


Mielieji Pirmąją Šv. Komuniją priėmusių vaikų tėveliai, norime Jus informuoti apie naują parapijos projektą „Nesiliauk ieškojęs!“. Suprasdami, kad po pasirengimo Pirmajai Šv. Komunijai gali atsirasti poreikis tęsti užsimezgusią bendrystę su sutiktais vaikais ir parapijos bendruomene, kviečiame Jūsų vaiką (o gal ir Jus, jei tik norėsite) dalyvauti šiame projekte. Šis projektas truks nuo š.m. birželio mėn. iki 2019 metų gegužės mėn. Jo metu kviečiame Jus ir Jūsų vaiką kartą per mėnesį dalyvauti atskirose Jūsų intencijomis Šv. Mišiose. Po šių Šv. Mišių bus organizuojami teminiai susitikimai, praktiniai – kūrybiniai užsiėmimai, edukacinės – pažintinės išvykos.

Artimiausia „Nesiliauk ieškojęs!“ išvyka – susitikimas planuojama liepos 15 d. Renkamės 11val.30min. prie šv. apaštalo Jono parapijos koplyčios. Šv. Mišias vaikai švęs šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po Šv. Mišių vaikams bus aprodoma šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia (bus pasakojama šios bažnyčios istorija, parodomi įdomūs bažnyčios objektai, rūsys). Po ekskursijos vaikai dar turės galimybę kartu su bendraamžiais ir juos lydinčiomis katechetėmis įdomiai praleisti sekmadienio popietę. Norinčius dalyvauti, kviečiame užsiregistruoti mūsų parapijos raštinėje. 


Kviečiame liepos 6-ąją - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną pradėti švęsti Šv. Mišiomis (9 val.), pavedant Viešpačiui mūsų šalį ir visus tautiečius. Po šv. Mišių, kaip įprasta penktadieniais, vyks Švč. Sakramento adoracija.


Kviečiame liepos 4 d. kartu su parapijos bendruomene vykti į Trakus. Renkamės prie šv. apaštalo Jono parapijos koplyčios ir išvykstame 9 val. Šios kelionės metu 12 val. švęsime šv. Mišias Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas. Po šv. Mišių bus galimybė pasivaikščioti ir pavalgyti Trakuose. Iš Trakų išvykstame apie 15 val. Kelionės kaina – 7 €. Registruotis pas parapijos savanorę Staselę tel. 8 674 21562. 


2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį), VELYKŲ ANTROJI DIENA.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 9.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 11.00 val.


2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį),

ŠV. VELYKOS. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 8.00 val. ir 10.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 12.00 val.


2018 m. kovo 31 d. (šeštadienį), DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Velyknakčio liturgija – visų liturgijų motina. Ji prasideda saulei nusileidus ir tęsiasi iki ryto, kada pirmieji saulės spinduliai budėjusiai, laukusiai pernakt bendruomenei praneša apie Kristaus prisikėlimą.

Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakes. Labiausiai tiktu (jeigu turite) Krikšto žvakė.

 

Šv. apašt. Jono parapijoje – 19.00 val.

Upninkų Šv. Ark. Mykolo parapijoje – 17.00 val. 


2018 m. kovo 30 d. (penktadienį),

DIDYSIS PENKTADIENIS. Kristaus Kančios pamaldos.

Did%C