į pradžią turinys susisiekite

Informacija
spausdinti

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Šventojo Tėvo intencija šiam mėnesiui:
Melskimės už vienuoles ir kitas pašvęstojo gyvenimo atstoves, dėkodami už jų misiją ir drąsą, kad jos rastų naujų sprendimų mūsų laikų iššūkiams įveikti.


Vasario 2 d. Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios):
1) Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir už naujus pašaukimus į vienuolijas;
2) Laiminamos žvakės.


Vasario 3 d. Šv. Blažiejus, vyskupas kankinys
Šv. Blažiejus mirė apie 315-316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos. Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai. Šv. Blažiejaus dieną palaikant esamą paprotį, galima palaiminti žvakes ir tikintiesiems suteikti specialų palaiminimą.


Vasario 5 d. Šv. Agota, mergelė, kankinė.
Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija), manoma, kad nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249-251). Pasak tradicijos, praėjus metams po Agotos mirties, Katanijos gyventojai per ugnikalnio išsiveržimą pagalbos kreipėsi į savo šventąją kraštietę ir buvo išgelbėti. Šiam įvykiui atminti prigijo paprotys šią dieną palaiminti duoną kaip gerumo ženklą ir vandenį, kaip apsaugos priemonę nuo ugnies pavojaus.
1) Palaikant esamą paprotį, po Komunijos maldos galima palaiminti duoną ir vandenį.
2) Pirmąjį mėnesio šeštadienį, sukalbame Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.


Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Meldžiamės už ligonius.
Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams - atsidėkojimo ir meilės.