į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Duotas startas draugystei!

Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas. (Pat 18, 24)

 

 

  Sekmadienį, rugsėjo 18 dieną  startavo Alfa kursas suaugusiems Jonavos Šv. apašt. Jono parapijoje. Jis skirtas besimokančių I Komunijos vaikučių tėveliams, bet drąsiai gali jungtis visi parapijiečiai, norintys atnaujinti savo žinias apie tikėjimą. Sudarytos sąlygos tėveliams prasmingai praleisti laiką, belaukiant iš pamokėlių pareinančių savo vaikų. Šioje parapijoje tai pirmieji metai Alfa kurso, ugdant ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius.

  Klebonas Giedrius Maskolaitis pasidalino informacija, kad šiam, pirmąjam Alfa kursui talkina iš Ukmergės Švč. Trejybės parapijos keturių moterų komanda. Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, klebono prašymu, surado atsakingą komandą, kuri padarys įvadą tolimesnių Alfa kursų eigai. Kunigas nusiteikęs optimistiškai ir tiki, kad artimiausiu metu atsiras norinčių patiems perimti šio kurso vedimą, tikisi parapijos augimo, taip pat prisiminė daug pavyzdžių iš gyvenimo, kai parapijoje prie arbatos puodelio susipažinę žmonės toliau draugavo šeimomis arba net sukūrė laimingas šeimas.

  Pagrindinė šių susitikimų mintis: video medžiaga, jos aptarimas, o visą susitikimą vainikuoja draugiška arbatėlė su mielais pasibendravimais. Pirmojo susitikimo metu buvo pristatyta naudojamos video medžiagos istorija. Visame pasaulyje, pasak vedančiosios, šią video medžiagą peržiūrėjo daugiau kaip 20 keli milijonai žmonių. Iš jų – maždaug 27 tūkstančiai Lietuvoje.

  Jei susidomėjote Alfa kursu suaugusiems (14 susitikimų), jis vyks kiekvieną sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių. Tad būkime drąsūs jungtis į vienybę! Iš pradžių gal tik tyliai pasėdėti, klausytis, apmąstyti... O vėliau, atradus save, imtis iniciatyvos savo Bažnyčioje!

 

Jūratė TC

Jonavos Šv. apašt. Jono parapija