į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Keliautojų ir vairuotojų diena

   Sekmadienį, rugsėjo 25 d. Lietuvoje buvo minima vairuotojų ir keliautojų diena. Ji kasmet minima paskutinįjį rugsėjo sekmadienį. Keliaujančių ir vairuotojų dieną 2009 metais paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija. Visose bažnyčiose tą sekmadienį meldžiamasi ir prašoma Dievo globoti visus keliaujančius.

   Ta proga Jonavos Šv. apašt. Jono parapijoje po kiekvienų sekmadienio šv. Mišių buvo šventinami automobiliai ir jų vairuotojai. Kadangi visi daug laiko praleisdami kelyje į darbą ir kitokiais reikalais, tikimės kitų vairuotojų ir keliautojų supratingumo, linkėjimai ir malda bei švęstas vanduo tikrai įkvepia! Puiki proga apmąstyti ir savo elgesį prie vairo ar atsakomybę iš pėsčiųjų pozicijos.

   Klebonas Giedrius Maskolaitis šv. Mišių metu žmones prašė melstis už visus keliaujančius ir žuvusius kelyje. „Tegul visi laimingi ir sveiki pasiekia tikslą ir parvyksta pas savo brangius artimuosius“ – sakė jis.

  Tą patį sekmadienį taip pat rinkosi jaunuoliai nuo 15 metų į pirmąją sutvirtinamųjų katechezę. Šioje parapijoje jaunuoliai renkasi jau antruosius metus.

   Kunigas G. Maskolaitis homilijoje jaunuoliams labai gražiai išdėstė mintį, kaip veikia Šv. Dvasia mumyse. Kaip Ji prakalbina kiekvieną, pačiais įvairiausiais būdais. Todėl nereikėtų praeiti pro žmogų, kai jauti, kad tau reikėtų jį užtarti, padrąsinti, pasakyti paguodos žodį. Tam ir reikalinga Sutvirtinimo malonė, kad kiekvienas iš mūsų būtų drąsus nepraeiti pro šalį to, kuriam reikia mūsų dėmesio. Drąsiam atrinkti tai, kas yra tiesa ir... Būti drąsiam sukalbėti maldą, kuri galbūt tą valandą yra labai svarbi ne tiek tau, kiek tavo artimam...

Įvade į sutvirtinamųjų katechezę klebonas Giedrius nuoširdžiai padėkojo vadovei Živilei, kuri sutiko į parapiją įnešti naujos šviesos, naujų minčių. Kunigas sutvirtinamiesiems palinkėjo būti geriems ir šventiems.

 

Jūratė TC 
Jonavos Šv. apašt. Jono parapija