į pradžią turinys susisiekite

Informacija
spausdinti

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

DĖMESIO! BŪKITE PASVEIKINTI SU NAUJAIS LITURGINIAIS METAIS!


Jau sekmadienį, lapkričio 27 d. prasidėjo Nauji Liturginiai Metai. Pirmasis Advento sekmadienis ypatingas, šventinami Kalėdaičiai, uždegama pirmoji Advento žvakė, galvojame apie dovanas artimiesiems, puošiame namus.
Nepamirškime, kad tai laikas suskaičiuoti nuveiktus geruosius darbus, nes laukiame Jėzaus ne tik gimimo, bet ir antrojo atėjimo. Gal pajutote, kad trūksta gerųjų darbų, gal nespėjote paskleisti savo gerumo, gailestingumo, pamaldumo - pats metas tuo pasirūpinti Advento metu. Mūsų parapijoje laukiami visi, kurie norėtų į namus parsinešti Kalėdaičių. Norintys paremti vargstančius, koplyčioje ir raštinėje už auką gali įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, padvelks ramybe maldos metu, gailestingumo ir vienybės šviesa apglėbs susėdusius prie kalėdinio stalo. Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų.
Gyvojo Rožinio draugija kviečia į Advento REKOLEKCIJAS „Kaip geriau švęsti šv. Mišias“ 2022m. gruodžio 10 d./šeštadienį/ Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Vilniaus g. 13.
Rekolekcijas ves „Marijos radijo“ programų direktorius kun., relig. m. mgr. Saulius Bužauskas.

 


 

Mieli, parapijiečiai,ruošiamės Jėzaus Kristaus gimimo šventei, laukdami Jo atėjimo. Todėl skelbiu, kad mūsų parapijoje jau yra anksčiau pašventintų kalėdaičių, kuriuos galite parsinešti ir siųsti giminaičiams, kad užsienyje gyvenantys artimieji neliktų be Kūčių vakarienės. Advento vainikui papuošti turime įvairių žvakių. Užsukite į koplyčios raštinę. Koplyčios raštinė dirba nuo 8.00 val iki 11.00 val.
Dėl susitikimo kitu laiku galima susitarti telefonu Nr. 865479123.