į pradžią turinys susisiekite

Informacija
spausdinti

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Mieli parapijiečiai,

Jau nuo šio sekmadienio - gegužės 17 d., Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje Šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku: 8:00; 9:30 ir 11:00 val. Džiaugiamės, galėdami vėl kartu švęsti Eucharistiją, tačiau primename, kad vis dar galioja bendri karantino reikalavimai - kaukių dėvėjimas ir saugaus atstumo laikymasis. Vietos, kur galima sėdėti koplyčioje yra sužymėtos žaliai. Nepakakus šių vietų, Šv. Mišiose galima dalyvauti lauke, išlaikant 2 metrų atstumą tarp žmonių. Dėkojame už supratingumą.

 


 

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti Šv. Komuniją į ranką?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė Šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo Šv. Komunijos priėmimo į ranką praktikos, tad čia pateikiama keletas patarimų ir taisyklių, padėsiančių taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:

· ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;

· abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti «laivelio forma»;

· priimant Šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų Šv. Komunijos dalintojo rankų;

· Šv. Komunijos dalintojui paskelbus «Kristaus Kūnas!» ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama «Amen!». Tuomet, neatsitraukiant nuo Šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;

· Šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama Šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 


 

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

 

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti Šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju Šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji Šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės Šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti Šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

 


 

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA
Paskirkite 1,2 % paramai
Deklaracijos formoje FR0512
įrašykite šiuos duomenis:
Pavadinimas: Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija
Juridinio asmens kodas: 301818964
Adresas: S. Neries g. 6, 55189 Jonava
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT657300010110171680

Ir nuneškite į Jonavos valstybinę mokesčių inspekciją (pasibaigus karantinui).

Formą galite užpildyti ir internetu:
Tai padaryti paprasta. Jums tereikia prisijungti prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ir užpildyti FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange Jums tereikia:
1 laukelyje - savo asmens kodą
2 laukelyje - telefono kodą ir numerį
3V laukelyje - vardą
3P laukelyje - pavardę
4 laukelyje - adresą
5 laukelyje – 2019
6S laukelį pažymėti ženklu „X"
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje – 301818964
E4 laukelyje prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (procentais) – 1,2
Apačioje – parašas, vardas, pavardė.Atminkite, jog pateikti prašymą ne tik paprasta, bet ir saugu – į reikiamą puslapį Jūs būsite nukreipti per savo el. bankininkystės paskyrą. Pateikti FR0512 būtina iki šių metų liepos 1 d.
.............................................................................................

Paramą galite teikti ir mūsų aptarnaujamai,

Upninkų Šv. Arkangelo Mykolo parapijai

Pavadinimas: Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapija
Adresas: Paupio g. 1, Upninkų k., Jonavos r.
Juridinio asmens kodas: 191255766
Bankas: AB „Swedbank“
A. s. LT557300010123102154

IŠ ANKSTO DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ IR GERUMĄ!

 


 

Brangūs parapijiečiai,
Nors fiziškai kartu negalime melstis, bet visada galime būti maldos vienybėje. Kviečiame šiuo karantino laikotarpiu 20 val. uždegti ant savo langų žvakelę (laikantis saugumo instrukcijų) ir melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį, kad greičiau šis virusas pasitrauktų.
Kalbėdama šį vainikėlį, – kalbėjo Viešpats ses. Faustinai, – priartini prie manęs visus žmones. Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.
Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą".
Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)

 


 

JONAVOS ŠV.APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOS RAŠTINĖJE TIKINTIEJI BUS APTARNAUJAMI TEL.: 868511001 ARBA 868447470. TAIP PAT EL.PAŠTU: jonoparapija@gmail.com.
ŠV.MIŠIOS, UŽSAKYTOS JŪSŲ INTENCIJOMIS, BUS AUKOJAMOS TIK PRIVAČIAI (BE ŽMONIŲ). NORINT PERKELTI UŽSAKYTŲ ŠV.MIŠIŲ LAIKĄ, KREIPKITĖS AUKŠČIAU NURODYTAIS TEL.NR.

 


 

TIKINČIŲJŲ DĖMESIUI!
Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas Šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Stebėdami kunigo aukojamas Šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę Šv. Komuniją ir vienytis maldoje.
Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.