į pradžią turinys susisiekite

Informacija
spausdinti

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

ADVENTINIŲ VAINIKŲ KONKURSAS
VAINIKUS GALIMA ATNEŠTI NUO LAPKRIČIO 19 IKI 23 D.

Į PARAPIJOS RAŠTINĘ. GRUODŽIO 2 DIENĄ – PIRMĄJĮ ADVENTO SEKMADIENĮ, VAINIKAI BUS PAŠVENTINTI 8 VAL. ŠV. MIŠIŲ METU IR GRĄŽINTI ATGAL JŲ KŪRĖJAMS, KAD GALĖTŲ ADVENTĄ PRADĖTI SU VAINIKO PIRMOS ŽVAKĖS UŽDEGIMU. PIRMOS VIETOS LAIMĖTOJAS, JEI NORĖS, SAVO VAINIKĄ GALĖS PALIKTI PARAPIJOJE. JĮ PADĖSIME PRIE AMBONOS.

LINKIME KŪRYBINGŲ IDĖJŲ  :)

 


 

Paskutinį mėnesio penktadienį kunigas sergančiuosius lanko namuose. Užsirašyti raštinėje.