į pradžią turinys susisiekite

Informacija
spausdinti

JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJA KVIEČIA


 

Brangūs parapijiečiai,
Nors fiziškai kartu negalime melstis, bet visada galime būti maldos vienybėje. Kviečiame šiuo karantino laikotarpiu 20 val. uždegti ant savo langų žvakelę (laikantis saugumo instrukcijų) ir melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį, kad greičiau šis virusas pasitrauktų.
Kalbėdama šį vainikėlį, – kalbėjo Viešpats ses. Faustinai, – priartini prie manęs visus žmones. Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus.
Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą".
Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę, permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)

 


 

JONAVOS ŠV.APAŠTALO JONO PARAPIJOS KOPLYČIOS RAŠTINĖJE TIKINTIEJI BUS APTARNAUJAMI TEL.: 868511001 ARBA 868447470. TAIP PAT EL.PAŠTU: jonoparapija@gmail.com.
ŠV.MIŠIOS, UŽSAKYTOS JŪSŲ INTENCIJOMIS, BUS AUKOJAMOS TIK PRIVAČIAI (BE ŽMONIŲ). NORINT PERKELTI UŽSAKYTŲ ŠV.MIŠIŲ LAIKĄ, KREIPKITĖS AUKŠČIAU NURODYTAIS TEL.NR.

 


 

TIKINČIŲJŲ DĖMĖSIUI!
Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas Šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Stebėdami kunigo aukojamas Šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę Šv. Komuniją ir vienytis maldoje.
Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.